תמהיל משכנתא 700 אלף

משכנתאות ניתנות לכל המעוניין לקבלתן ועומד בקריטריונים הרשמיים והמקובלים. רכישת דירות על ידי זוגות צעירים ועל ידי אחרים היא משימה מורכבת הכרוכה בהשקעת כספים רבים, שלרוב, אין אותם. בלית ברירה הם נזקקים לסיוע של בנקים מסחריים ומוסדות חוץ בנקאיים המספקים אותן תמורת בטחונות. משרד האוצר קבע כללים שעל פיהם פועלים כל הגופים הפיננסיים הנ"ל ומחויבים לשמור עליהם. העיקרון שעל פיהם הם חלים הוא שהמדינה מסייעת לרוכשי ומשפרי דיור למגורים ומקשה על משקיעים הרואים בדירת מגורים נכס נדל"ן שניתן להשכירו ולהרוויח ממנו כסף.

רוכשי דירה ראשונה יכולים לקבל עד 75% מערך הנכס. משפרי דיור עד 75% ורוכשי דירה נוספת או יותר עד 50% מהערך הכללי. אם מחשבים את הדבר אזי תמהיל משכנתא 700 אלף אפשרי למי שרכש דירה ראשונה בסך של 934,000 שח. דירה שנייה בסך של 1,000,000, שקל ומי שרכש דירה נוספת בסך של 1,400,000 שקל. יחד זאת, הבנקים יאשרו הלוואה בסכום זה רק עם הלווה יעמוד בקריטריונים שהם יציבו. הם ירצו לדעת מה מצבו הכלכלי על ידי קבלת מסמכים עו"ש ומסכמים בנקאיים אחרים. בנוסף, ירצו לראות תלושי שכר כדי לעמוד על כושר השתכרותו. הלווה, מצידו, חייב לתכנן היטב את מהלכיו בנידון.

כל אלו נועדו למנוע מצב בו הלווה מתקשה לשלם את ההחזרים הכספיים הקשורים בהלוואה. כדי לאמת את ערך הנכס ידרשו הבנקים שמאות עדכנית מטעם שמאי מורשה. יועץ משכנתא יכול לסייע רבות במציאת ההלוואה הנדרשת, הזולה והמתאימה מכל הבחינות. הוא מכיר היטב את המוסדות ואת מסלולי ההלוואות שלהם, את אלו הגמישות המאפשרות החזרי כספים, חיסולן, מחזורן וגרירתן בכל עת וללא קושי. המלצותיו יינתנו אבל ההחלטה הסופית לבחירה היא אך ורק של הלקוח. 

מאמרים בנושא

לקיחת משכנתא לקיחת משכנתא

במרבית המקרים בהם רוכשים דירות ו/או נכסים אחרים, יש צורך להביא כספים ממקורות עצמיים שאליהם מתווספים כספים המתקבלים ממשכנתאות והלוואות משלימות נוספות. לקיחת משכנתא עדיפה על נטילת הלוואה בגלל שהיא מותאמת יותר לנכסים. ניתן למצוא משכנתאות הניתנות לזמנים ארוכים או קצרים יותר.

שטר משכנתא שטר משכנתא

תהליך נטילת המשכנתא הינו ארוך ומורכב וכולל מספר שלבים. השלב הראשון הוא הגשת הבקשה לבנק ויחד עימה יש להגיש מספר מסמכים נדרשים.

בחר קטגוריה
איך לקנות דירה
ביטוח חיים למשכנתא
ביטול משכנתא
החזר / החזרי משכנתא
הלוואה / הלוואות
יועץ-יועצי משכנתא / משכנתאות
ייעוץ משכנתא / משכנתאות
כמה הון עצמי צריך
מחשבון משכנתא
מיחזור / מחזור משכנתא
מס רכישה
מסלולי משכנתא
משכנתא / משכתאות
משכנתא חוץ בנקאית
משכנתא לדירה
משכנתא לזוגות צעירים
משכנתא לנכס
מתי משלמים מס רכישה
ריבית / ריביות משכנתא
תמהיל משכנתא
תנאים לקבלת משכנתא
בחר תתקטגוריה
בחר מיקום
הכל
במרכז
ירושלים
חיפושים נפוצים
טאגים מומלצים
טאגים נפוצים